– Wielcy ludzie przewracają się w grobach!

– W grobach przewracają się tylko ci niewielcy.