– Trochę odwagi. Co za nieśmiałość!

– To nie jest nieśmiałość. To jest przepaść.