Tak można się grzechowi przeciwstawiać :

 

A tak można się w nim zatopić po uszy: