– Dziewięć lat temu – moja pierwsza wypłata w TVP.

– Co to za waluta TVP?

– Zły szeląg, względnie srebrniki.