– Słowa są piękne, gdy nie są słuszne.

– A zgrabne sentencje rzadko są trafne.