– Tak trudno pokochać ludzi.

– Pokonać, niestety, też.