– Otworzyć?

– Nie, bo pomyśli, że mu coś dosypałem.