Hertz Menalku

[Paweł Hertz, Wiersze Wybrane, PIW, 1955]