Archives for posts with tag: długo

Hertz Menalku

[Paweł Hertz, Wiersze Wybrane, PIW, 1955]

– Och, zabrzmiało co najmniej, jakbyś planował „i żyli długo i szczęśliwie”.

– Nie jestem przekonany ani do „długo”, ani do „szczęśliwie”. „Żyli” budzi trochę mniej wątpliwości, a względnie najbezpieczniejsze jest tutaj chyba „i”.