Żeby potem nie było, że święta itp., to pomieszczam teraz. Z dedykacją dla Liska Vito. A co.