Archives for posts with tag: fem-dom

Chcąc się dowiedzieć, czy Tazio wie, jaka jest angielska onomatopeja na odgłos wydawany przez świnkę. Pytam:

– Wiesz, jak po angielsku robi świnka?

– Yyy… „Yes, Mistress” ?

Pytam Tazia, jakie zna słowa angielskie z przyrostkiem -dom. Wymienia:

– No więc tak: stardom, boredom… fem-dom