Dialog z udziałem babci i matki:

– Daj mi to, to tamto.

– A gdzie jest?

– Tam wiesz gdzie.

I się dogadują!