– Dosyć, bo ile można?

– Oj, można!

– Ile można, to można.