– Prawda leży pośrodku.

– Po jakim środku?

– Przeczyszczającym!