Archives for posts with tag: kaszubski

Ilekroć mowa o efekcie cieplarnianym, kwotach na dwutlenek węgla itepe, mrówkodzik przywołuje sprawę krów, które emitują duże ilości metanu (zamiast pierd w rzëc jak porządny Kaszuba). Mówi wtedy o projekcie zamontowania im rurki odprowadzającej gazy do balona noszonego na grzbiecie – po pierwsze metan nie ulatałby do atmosfery, a po drugie można by go potem wykorzystać jako paliwo. Praktycznie nikt mu nie wierzy, że coś takiego na serio rozważano. Ostatnio podsumował to słowami:

– Widziałem takie krowy, w które nikt mi nie wierzy.

[A oto dowód, że warto wierzyć]

Pierd w rzëc, wésele musi wielczie bëc.

[przysłowie kaszubskie, oznaczające dosłownie:

Pierdź w rzyć (=wstecznie), wesele musi wielkie być,

odpowiednik polskiego:

Zastaw się, a postaw się;

posłyszane w tokfm, zapisane ze słuchu, więc pewnie z błędami]