– Łódź leży na iluś tam rzekach, ale podziemnych.

– Dlatego tam jest piekło!