– Okej, rozumiem, dość, to była kropka nad „i”.

– A wręcz umlaut nad „ü”.