Archives for posts with tag: lag

– Rozumiem. Są rzeczy ważne i ważniejsze.

– A przynajmniej pilne i mniej pilne… O ważności przekonujemy się zwykle z opóźnieniem.

– Muszę iść do toalety.

– Idź.

– Chciałem iść.