Archives for posts with tag: lekarstwo

– Szeretlek.

– Szeret…?

– Lek.

– A na co?

– Rozgoryczenie jest pewnym zagrożeniem dla myślenia, zwłaszcza jeśli dominuje.

– Rozgoryczenie w czystej postaci jest… Gorzkie. A nie wszystko co gorzkie jest lekarstwem.