Archives for posts with tag: Lisek Vito

Żeby potem nie było, że święta itp., to pomieszczam teraz. Z dedykacją dla Liska Vito. A co.

– Wyzwalasz we mnie chyba jakiś syndrom ofiary. No, ale ty się chyba na tym lepiej znasz.