Mrówk [apropo dylematu moralnego]: – Ale czy tak można?

Ktoś: – Wszystko można. Ludzie w kosmos latają.