Archives for posts with tag: mruganie

Do rzeczowników nieoznaczających osoby (nieosobowych), których liczbę mnogą może tworzyć sufiks –ān, należą: […]

e) rzeczowniki, które tradycyjnie utrzymały liczbę mnogą -ān: gonāhān „grzechy”, anduhān „zmartwienia”, soŭgandān „przysięgi”, γamezgān „kokieteryjne mrugania”

 

B. Składanek Wprowadzenie do gramatyki języka perskiego, Wyd. Akad. Dialog, 1997

– Po mruganiu można poznać, że jestem zainteresowany.

– Przecież ty mało mrugasz.

– No właśnie. Popatrz: teraz mrugam co pięćdziesiąt sekund, a nie co trzydzieści.