– Niewidomi w darkrumie są w awangardzie w stosunku do niesłyszących.