– Taki zapis notes inégales wynikał stąd, że w XVII wieku tańszą formą druku było pismo odręczne.