– Blokada mi puściła.

– Oby i mnie kiedyś puściło.

– Czasem jak ciebie za szybko puści, to innych nie zdoła utrzymać.