Archives for posts with tag: powiedzenie

– Nos ma, niż wyżej sra.

– A co ja będę im w profilu wszystko wypisywał. Niech sami sprawdzą! Nie będę im dawał tacę na ławę.

– Męska rzecz, a cieszy.

[znajoma o swoim mężu, który co tydzień oddaje się drobnym naprawom samochodu]

Małymi kroczkami…

…to piekło jest wybrukowane!

Mrówk: Minęło, jak rękę odjął.

Pierd w rzëc, wésele musi wielczie bëc.

[przysłowie kaszubskie, oznaczające dosłownie:

Pierdź w rzyć (=wstecznie), wesele musi wielkie być,

odpowiednik polskiego:

Zastaw się, a postaw się;

posłyszane w tokfm, zapisane ze słuchu, więc pewnie z błędami]