Archives for posts with tag: precyzja

– Czemu tak się czepiasz? Jesteś w złym humorze?

– Nie złym, tylko dokładnym. Dokładam sobie. Szczegółów.

Mrówkodzik tłumaczy Taziowi angielskie słówka grzecznościowe umieszczane przed nazwiskiem – Mrs. (kobieta zamężna lub wdowa), Miss (panna), Ms. (kobieta, bez określania stanu cywilnego).

A co to jest za skrót „Ms.”?

To jest przydatne, jak nie chcesz precyzować.

Aha, kiedy nie chcesz precyzować, czy kobieta jest panem czy panią.