Archives for posts with tag: Rilke

– Rilkego też fatalnie przełożono i co z tego.

– Biblia jest ważniejsza niż Rilke…

– Chcesz się kłócić czy ruchać?

R.M. Rilke w pierwszych wersach „Lamentu nad Jonatanem” napisał:

Ach sind auch Könige nicht von Bestand

und dürfen hingehn wie gemeine Dinge.

Tłumaczy się to dosłownie samo, i to rytmicznie. W zasadzie przekład filologiczny jest już skończenie dobry:

Ach więc królowie także są nietrwali

i mogą odejść jak zwyczajne rzeczy.w

Mieczysław Jastrun, literat krakowski, przełożył to następująco:

Ach więc królowie także są nietrwali

i muszą sczeznąć zwyczajnie zgnojeni.