Archives for posts with tag: Rozhulantyna

W rozmowie z Rozhulantyną o śląskim czasowniku kutać:

– Ty wiedziałeś, że po polsku mówi się też robić kogoś, w znaczeniu ruchać?

– Może kalka z angielskiego. Do somebody to właśnie ruchać kogoś

[po chwili]: A do somebody in to: zabić kogoś.

– „Jak uszczęśliwić chłopaka w Walentynki?”

– Obrzydlistwo!