Archives for posts with tag: satanizm

– Przybyszewskiego uważa się za prekursora współczesnego (dwudziestowiecznego) satanizmu intelektualnego.

– O mój Boże, przecież to gorsze niż… Polsat.

Z okazji Błogosławionego Aktu Beatyfikcji – ołtarzyk ekumeniczny. Mszał trydencki, Koran, bóstwo płodności, czaszka, aborygeńska figurka, Budda, krucyfiks. A także napis niewyznaniowy.