Archives for posts with tag: siki

– Muszę iść do toalety.

– Idź.

– Chciałem iść.