Jakiś czas temu Vrublini wysłał mi nagranie, na którym czyta wiersz Siwczyka Sum.

Poświęciłem temu dzieło graficzne poniższe.