Archives for posts with tag: urzędnik

[Celem powiększenia uprasza się o kliknięcie]

zdjęcie 22

„Dokonano montażu biofiltrów z wkładem aktywnym degradującym nieprzyjemne zapachy oraz doszczelniono infrastrukturę prowadząc do kasacji wyziewów.”

Wiewiór opowiada o polityce imigracyjnej w Wielkiej Brytanii, która jest łagodna wobec osób nieposiadających prawa pobytu na wyspach:

– Najpierw to najwyżej wyślą do ciebie pismo z tekstem: „Uprasza się o samowysiedlenie”, i jeszcze spytają, czy masz kasę na transport.