– Ale przecież ona chyba wydaje zaraz kolejną książkę.

– „Wydaje” bywa niebezpiecznie blisko „wydaje się”.