Rozmowa ze znajomym na temat zahamowań:

– Ja już się wyzwoliłem i wychodzę z domu.

– A od czego się wyzwoliłeś?

– Od siedzenia w domu.