– Czy to jest najważniejsza czy najnieważniejsza rzecz?

– Najmniej z najbardziej ważniejszych.