I wtedy Zawieyski umarł.

Zawieyski to wyskoczył przez okno.

Tak. I w wyniku tego umarł.