– Coś ty mi nie wyglądasz na ucieszonego…

– Bardzo się ucieszyłem! Ale na smutno.