[Czytanki pochodzą z wiekopojmnego dzieła pt. ﻓﺎﺮﺴﯽ  (Fârsi) – Materiały do nauki języka perskiego, Wyd. UJ, Kraków 1995]