– A ty jakie masz plany, kurwo?

– To twoje pytanie jakoś je zdefiniowało.