Archives for posts with tag: niedoskonałość

relic - niemiecko » polski - PONS 2015-11-03 08-22-49

– Czyje to?

– Glucka.

– A to się nie wymawia „Glück?”

– Nie, Gluck to takie szczęście, któremu czegoś jednak zabrakło.